Wie is verantwoordelijk voor huisontruiming na overlijden ?


Als erfgenaam heb je de keuze de nalatenschap te aanvaarden en dan is het automatisch met lusten en lasten. Dan ben je ook bijvoorbeeld persoonlijk aansprakelijk voor eventuele belastingschulden ook als de waarde van de nalatenschap lager is dan de schulden. Accepteren kan dus riskant zijn, doe best eerst je huiswerk.

Aanvaard je het nalatenschap, dan aanvaard je alles, dus ook alle kosten en schulden, zoals nog openstaande belastingen, rekeningen van gas en elektriciteit, huur enz.. Wil ja als erfgenaam geen risico lopen, dan kan je beneficiair aanvaarden, dat is onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Dit is aan te vragen via een notaris of met een brief aan de Rechtbank. In dat laatste geval worden eerst de schulden betaald uit het aanwezige vermogen. Blijft er positief over dan gaat dat alsnog naar jou en anders gaat de boedel failliet en dat is dan geen probleem meer voor jou als erfgenaam. Maar in het In dit geval is het uitkijken geblazen: als je maar één schilderijtje van de muur haalt of de oude troep buiten zet, heb je al aanvaard en is er geen weg meer terug.Voorrecht van boedelbeschrijving

Als je beslist om de erfenis te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving, is het uiterst belangrijk dat je geen handeling stelt, waaruit kan worden opgemaakt dat je de nalatenschap zuiver aanvaardt. Veiligheidshalve onderneem je het best niets met de goederen van de nalatenschap, tenzij het zeer dringend is.

Wat mag je doen

  • In het huis van de overledene dringende herstellingen laten uitvoeren, maar alleen als dat bedoeld is om de belangen van de erfgenamen te vrijwaren.
  • Abonnementen opzeggen (tijdschriften, televisie, internet...)
  • Bederfelijke voedingswaren weggooien


Wat mag je niet doen
  • Het huis leegmaken of de wagen (of andere waardevolle spullen) van de overledene verkopen, wat betekent dat u activa uit de nalatenschap haalt ten nadele van eventuele schuldeisers en en dat u de erfenis zuiver aanvaardt.
  • De onroerende voorheffing voor de overledene betalen, tenzij het om een dringende schuld gaat.
  • Een geblokkeerde kluis leegmaken is strafbaar volgens de wet. Alleen na ontvangst van het attest of de akte van erfopvolging en nadat de Administratie van Btw, Registratie en Domeinen verwittigd werd, kan de bank de kluis vrijgeven (ten vroegste na vijf dagen). Het in ontvangst nemen van de inhoud van een kluis wordt beschouwd als een daad van aanvaarding van de nalatenschap.